Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με τα παρακάτω στοιχεία
είτε μέσω τηλεφώνου 697 723 1088 είτε μέσω email mail@katerinapandou.gr